Είστε νέος ηλεκτρολόγος ή μηχανολόγος μηχανικός και ενδιαφέρεστε να εργαστείτε στον τομέα της ενέργειας;

Η ADAMSNET-HYDRA δέχεται αιτήσεις για την πλήρωση έμμισθης θέσης απασχόλησης στις θεματικές:

  • Ανάλυση Δεδομένων από σταθερά και φορητά όργανα μέτρησης & καταγραφής ποιότητας ισχύος, θερμικής απεικόνισης, ροπών, κραδασμών και υπερήχων.
  • Μετρήσεις πεδίου με φορητά όργανα & λειτουργική παραλαβή συστημάτων ΑΠΕ και Αποθήκευσης Ενέργειας.
  • Ανάλυση Δεδομένων – Μοντέλων Ενεργειακής Συμπεριφοράς Η/Μ Συστημάτων, Βιομηχανιών, ΑΠΕ και Κτηρίων.
  • Ανάπτυξη Συστημάτων Ενεργειακής Διαχείρισης σε επιχειρήσεις σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO50001:2018
  • Ενεργειακοί Έλεγχοι ΜΜΕ & Μεγάλων Επιχειρήσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας.